Πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη χρήση του ανακτημένου νερού στη γεωργία

Παρουσίαση και στόχοι

 

Η λειψυδρία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που δεν περιορίζεται μόνο στις παραδοσιακά ξηρές περιοχές. Πράγματι, το 17% της ευρωπαϊκής επικράτειας πάσχει από λειψυδρία και το 46% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε μέρη που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στη Νότια Ευρώπη όπου υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση νερού κυρίως από τη γεωργία και τον τουρισμό.

Η γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη χρήση νερού που αντιστοιχεί στο 36% της συνολικής ετήσιας χρήσης νερού και το 75% στην περιοχή της Μεσογείου.


Duration: 5 ενότητες + πιστοποίηση