Praktische kennis over het gebruik van water in de landbouw

Presentatie en doelstellingen

 

Waterschaarste is een wereldwijd probleem dat niet alleen beperkt blijft tot de traditionele droge gebieden. 17% van het Europese grondgebied kampt met waterschaarste en 46% van de Europese bevolking woont op plaatsen met waterschaarste.

Het probleem is vooral acuut in Zuid-Europa waar de vraag naar water toeneemt, vooral vanuit de landbouw en het toerisme.

Landbouwproductie in Europa vertegenwoordigt het grootste waterverbruik met 36% van het totale jaarlijkse waterverbruik. In het Middellandse Zeegebied is dit zelfs 75%.


Duration: 5 modules + certificaat