Практически знания за използването на регенерирана вода за земеделие

Презентация и цели


Недостигът на вода е глобален проблем, който не се ограничава само до традиционните райони със засушавания. Всъщност 17% от европейската територия страда от недостиг на вода и 46% от европейското население живее в райони, които са подложени на воден стрес. 

Проблемът е особено остър в Южна Европа, където има нарастващо търсене на вода главно от секторите на земеделието и туризма. 

Селскостопанското производство в Европа е с най-високото използване на вода, което представлява 36% от общото годишно потребление на вода и 75% в средиземноморския регион.


Duration: 5 модула + сертификация